Články Gekoni

Malý relativně nenápadný gekon má pro mě spoustu předností, díky nímž se stal mým nejoblíbenějším chovancem a obrovským cílem studia a chovu. Jsem teprve na začátku, s chovem toho druhu jsem začal teprve v roce 2019.

Tento gekon byl popsán poprvé v roce 1866 přírodovědcem GUICHENOTEM jako Correlophus ciliatus. Tehdy byl nalezen pouze jediný typový exemplář. Od té doby nebyl nalezen ani jeden jedinec. V 90 letech se zvýšil zájem o chov rodu Rhacodactylus a začala snaha nalézt znovu tohoto "vymřelého" gekona. Několik expedic se vydávalo na Grade Terre, ale objev...

Gekon Aeluroscalabotes felinus je pro mě legendou, u které jsem si na první odchov musel počkat celých sedm let. S chovem jsem začal v roce 2008 zakoupením dvou mláďat z českého odchovu. Bohužel z těchto mláďat vyrostli dva samci a dopárování v té době bylo celkem složité, jelikož tento gekon je dodnes v chovu spíše výjimkou. Přesto se mi podařilo...

Tento nenápadný, přesto krásný gekon žije nočním životem v suchých oblastech jihovýchodního Madagaskaru. Skrývá se pod listím, větvemi a kusy kůry. Jako celý rod je i Paroedura androyensis endemitický druh.

Tento gekon obývá africký ostrov Madagaskar. Vyskytuje se v jihozápadní části Madagaskaru v trnitém buši což je jedna z nejsušších oblastí. Nejvíce srážek spadne v období od prosince do března, v této době vystupuje teplota až na 40°C v noci na 25°C. Území je jen málo porostlé travinami a bylinami, v porostech dominují trnité keře, sukulenty a...

Asi jako pro spoustu jiných začínajících teraristů se pro mě stal tento ještěr v roce 2004 vstupní branou do světa teraristiky. Postupem času jsem experimentoval s chovem dalších plazů, ale gekončík noční má terária nikdy neopustil. Proto bych Vám rád popsal některé poznatky z chovu a pozorování.