Paroedura androyensis

21.07.2019

Tento nenápadný, přesto krásný gekon žije nočním životem v suchých oblastech jihovýchodního Madagaskaru. Skrývá se pod listím, větvemi a kusy kůry. Jako celý rod je i Paroedura androyensis endemitický druh.

Jedná se o velmi malého gekona dorůstá pouhých 5-7 cm. Samice jsou obvykle většího vzrůstu. Zbarvení je hnědé, na zádech jsou bílé až šedé znaky. Tyto znaky jsou nejvíce výrazné v noci. Nevím jaký význam má tato noční barvoměna. Spodní čelist je bílá s mramorováním u mláďat s nádechem oranžové. Hlava je výrazně oddělená od těla stejně jako mohutný ocas, který při lovu či v nebezpečí zvedají do výšky a stáčí podobně jako štíři. Ocas má množství zvětšených šupin vytvářejících trny. Končetiny jsou zakončeny prsty s přísavnými lamelami, které dokáží gekona udržet na hladším povrchu. Přilnavost není zcela dokonalá, ale pokud se gekon snaží dokáže z nezajištěného terária uniknout. Dospělí samci jsou dobře rozeznatelní od samic. Mají výrazná pouzdra hemipenisů a menší a štíhlejší vzrůst.

Chov není náročný. Pro skupinu 1,2 postačuje plastový box nebo malé dobře uzavíratelné terárium s plochou dna 30 x 25 cm. První gekony jsem dostal z importu a jelikož jsem nevěděl jaký biotop gekoni obývají tak jsem zprvu vytvořil polovinu terária s vlhkým rašeliníkem a polovinu s pískem. Gekoni výhradně (kromě období exuvie) vyhledávali úkryty v suché části. Proto jsem později do terária požil pouze suchý písek míchaný s lignocelem, vlhkou část vytvořila malá plastová krabička naplněná vlhkým lignocelem. Kousky kůry nebo kokosové slupky poslouží jako úkryty. Misku na vodu tvoří malá Petriho miska v níž je vložený malý kamínek, abych zabránil případnému utonutí. Jelikož využívám k chovu plastový box, tak jej vytápím topným kabelem. Teplota se pohybuje od 25 do 28°C. Pokud zvolíme terárium vyhříváme jej malým topným kamenem o příkonu 2-5W. Ubikaci nikdy nerosím, pouze kladiště.

Gekoni přijímají s oblibou malé cvrčky nebo nymfy švábů. Krmení obaluji ve vitamino/minerálním přípravku. Krmím jednou za 2-3 dny. Při lovu se gekon zdvihne do výšky svých nohou, stočí ocas a prudkým výpadem chytí cvrčka. Pokud je sousto trochu větší, nehodlá jej pustit, ale pere se sním dokud jej nespořádá.

Samice snáší svá vejce celoročně (někdy může být v zimním období malý útlum), interval mezi snůškami je 2 - 6 týdnů. Samice může snést jedno až dvě vejce. Snůšku samice ukládá na substrát, nikdy jí nezahrabe celou, takže vejce snadno nalezneme. Vejce mají křehký vápenný obal. Rozměr vejce je 9x7 mm. Inkubuji je na suchém substrátu. Při teplotě 25-27°C se líhnou za 55-70 dní. Mláďata jsou veliká 2,5-2,7 cm. Jsou čilá a ihned druhý den loví předložené mikro cvrčky. Při správné výživě s dostatkem vitamínů a vápníku rostou rychle. Musíme ale dbát na správné množství vloženého hmyzu, nezkrmení cvrčci dokáží gekona zabít. Dospělosti dosahují již v 5-7 měsících. Jako odchovná nádrž se hodí plastová miska s víkem. Velikost přizpůsobíme počtu mláďat. Misku s vodou se obávám umístit, proto vodu podávám pouze na navlhčeném vatovém tampónu. Při odchovu dbáme na mírně zvýšenou vlhkost v odchovně. Žádný problém s odchovem jsem prozatím nezaznamenal kromě úmrtí způsobené zabitím cvrčky.

Paroedura androyensis je krásný gekon a i přes svůj malý vzrůst si zasluhuje naší pozornost. Velmi málo publikovaných informacích o chovu, etologii a způsobu života v přírodě tohoto druhu nás vede k možnostem dalšího bádání.

Jaroslav Forejt 2009