2014 Expedice napříč Krkem

05.07.2014

Po velmi vydařené expedici z loňského roku, jsme se rozhodli letos vyrazit opět na Krk. Ostrov je to nevelký a tak jsme jej chtěli projet až k jeho jihu do Staré Bašky. V květnu jsme se zabalili a vyrazili v osazení já, Lexi a Pavel. 

Ráno 7.5.2014 jsme zastavili na našem oblíbeném místě na rozcestí ke kempu Omišajl, kde jsme snídali i loni. Proto i letos jsme zde zakempili a posnídali. V okolí jsme hned pátrali po známých místech a doufali, že tu na nás bude čekat loňská Elaphe quadrolinneata. Nečekala. Nevadí, náladu nám zpravil první blavor Pseudopus apodus, kterého jsme mohli změřit vyfotit a vypustit. Stejně tak několik sicilských ještěrek Podarcis sicula a ještšrkovců Algyroides nigropunctatus mi přidalo na síle po probdělé noci. Kolem oběda jsme jeli níže na jih najít kemp, ve kterém bychom se ubytovali. Původně vybraný kemp v Punatu se kolegům nelíbil a tak jsme jeli dále. Nakonec jsme zakotvili v Škrila kempu a já z posledních sil ulehl v poledním žáru do auta. Odpoledne jsem se ještě vydal do okolních kamenitých strání, abych zjistil že zde nic nenajdu. Večer jsme poseděli u sklenky griotky a pivka a znaveni z cesty brzy usnuli. 

Ráno jsme byli svěží, a tak jsme vyrazili po snídani ihned na první lokalitu. Stala se jí neplánovaná zastávka po cestě. Ze silnice jsme viděli malé údolí, ve kterém bylo dost nepořádku v podobě lepenky. V údolíčku jsme viděli několik tůněk, proto nám bylo jasné, že zde máme šanci. Slunce pražilo od rána hrozně moc. Odkryli jsme menší kus lepenky a pod ní bylo loňské mládě štíhlovky balkánské. Po důkladném fotografování jsme ji vrátili a rozhodli se zvednout velký kus spadlé střechy. Měli jsme štěstí, malá štíhlovka tu měla svou větší mámu. V malých tůňkách jsme našli několik skokanů. Lokalitu jsme opustili a pokračovali dále na původní lokalitu před Starou Baškou. Ta se ale ukázala jako pustá, krom několika ještěrek, jsme nenašli nic. Odpoledne jsme strávili procházkou ve Staré Bašce a cestou zpět se stavili ještě na lokalitě Konobe, kde je kemp pro adamity, lidi, kteří nemají rádi své svršky. Německý turisti s knírkem sem přijížděli ve svých obytných vozech. My ale měli na starosti sledování něčeho mnohem zajímavějšího. Na kamenitém svahu nad kempem se vyhřívali krásné obrovské zelené ještěrky Lacerta bilineata. Chytit je po celodenním slunku nebylo jednoduché. Nakonec se ale přeci povedlo a jeden velký samec skončil pod naším drobnohledem. Strážník kempu si všiml našeho počínání a cosi na nás hulákal. Tak jsme hulákali také, že nás nahaté německé báby nezajímají, že jsme úchylové na zcela jiný druh. Na večeři jsme se vrátili do našeho kempu pro oblečené, Pavel pro nás měl připravený Šebestiánský špek, který měl zakončit náš den. Bohužel špek padl do spáry (zřejmě) lišky, která jej sežrala a ještě Pavlovi rozhrabala stan. No a tak jsme u naší oblíbené griotky hodnotili dnešní den, kde Pavel a liška (neplésti s Pavlem Liškou) měli tu nejlepší historku. 

Ráno po snídani jsem se rozjeli do hlavního města ostrova se stejným názvem, Krk. Za městem jsme stoupali kamenitou cestou do kopce a zkoumali zdejší pastviny a podrosty. Trošičku jsme doufali v nalezení želv, ale nepodařilo se. Nejlepším nálezem byla užovka stromová Zamenis longissimus. Jinak zde bylo velké množství ještěrek sicilských a jadranských Podarcis melisellensis. Mláďata i dospělci ještěrek Lacerta bilineata. Na rozkvetlých keřích jsem pozoroval množství zlatohlávků. Po obědě jsme se prošli městem Krk a vydali se k jezeru Ponikve. Nalezli jsme tu několik štíhlovek balkánských Hierophis gemonensis a užovku stromovou. Mnoho hadů jsme viděli jen mizet v křoví. Bylo opravdu velké teplo a hadi byli nahřátí, takže jsme na jejich rychlost neměli. 

Poslední večer jsme strávili v kempu rekapitulací všech našich nálezů. Dopili jsme zásoby lahodných moků z ČR a šli spát s myšlenkou, že ráno Chorvatsko opouštíme. Opět jsme si užili krásný výlet spojený s nálezem mnoha krásných druhů plazů. Věřím, že to nebylo naposledy co jsme toto místo navštívili.